Tại thời điểm này, các Từ điển Đức - Bồ Đào Nha có một số 4,812 từ trong đức cũng như 59,767 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 6,123,086 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 32,453 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đức - Bồ Đào Nha, Đức, Bồ Đào Nha, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đức, dịch vụ Đức-Bồ Đào Nha, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi aufportugiesisch.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.1855 / 0.0125 (19)
Quay lại đầu trang